Zaterdag 8 juni heeft het KNSB-bestuur met de Bondsraad vergaderd. Een belangrijk agendapunt was de invoering van een Ledenraad. Tijdens de vorige Bondsraad werd de benodigde 2/3 meerderheid niet behaald. Het voornaamste bezwaar van de tegenstemmers was dat de democratische verantwoording in het oorspronkelijke voorstel onvoldoende was gewaarborgd in het oorspronkelijke voorstel. Een half jaar later, met aanpassing op verzoek van de stadse regionale bonden door een daartoe ingestelde commissie, werd de invoering van de Ledenraad unaniem aangenomen.

De Ledenraad komt uit 26 leden te bestaan, waarvan elke regionale bond één kandidaat aan de selectiecommissie mag voordragen. Van een lid van de Ledenraad wordt verwacht dat hij/zij tijd heeft in de avonden en in de weekenden, ervaring heeft in besturen en over een breed netwerk beschikt. Daarnaast wordt ook verwacht dat het lid in de regio competitiewedstrijden en toernooien bijwoont. Het voornemen is er dat de Ledenraad drie keer per jaar gaat vergaderen. Geschat wordt een tijdsinvestering van zo’n 4 uur per week.
De dertien overige leden van de Ledenraad bestaan uit specialisten (topschaak, jeugdschaak, juridische zaken, financiën enzovoorts).

De evaluatie van het 150-jarige jubileum van de KNSB vergde veel tijd, vooral over het financiële aspect werd flink doorgezaagd, omdat de begroting op dit punt fors werd overschreden. Vooral de jeugdolympiade kostte veel meer dan verwacht. Dit werd veroorzaakt door het niet vinden van sponsoren en het grote aantal teams dat naar Nederland kwam. Triest om te horen was dat de FIDE aan deze olympiade geen stuiver wilde uitgeven.
Voor de KNSB zijn er leerpunten voor een volgend groot evenement. De bond sprak de uitdrukkelijke intentie uit om in het vervolg beter te zullen communiceren over de grote projecten en deze van een meer doorlopende financiële toetsing te voorzien. Maar de verwachting is niet dat men opnieuw zo’n olympiade gaat organiseren.
Een grote financiële meevaller is de verkoop van het pand in Haarlem waar het bondsbureau in zat. Dit vangt de verliespost van het jubileum op.

De verwachte ledengroei van 5% werd overtroffen van een groei van 10% in 2023.
Een tegenvaller is dat het aantal abonnees op het schaakblad Schaken.nl. achterblijft bij de prognoses. O.a. de stijging van de prijs van papier maakt dit aanvullend tot een duidelijke verliespost. Eind volgens jaar beslist de toekomstige Ledenraad over het voortbestaan van het blad.

Het KNSB-competitiereglement is aangepast. Een voorstel van Schaakbond Groot Amsterdam werd aangenomen. Dat betekent dat spelers opgegeven in de vierde klasse en hoger de verplichting hebben om twee keer te spelen. Nieuw is dat de schakers in de vijfde klasse de verplichting hebben om één keer mee te spelen. De speelverplichting in de zesde klasse komt te vervallen. De OSBO heeft tegen deze voorstellen gestemd. We waren niet zo enthousiast over deze verschillen in één competitie.

Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van voorzitter Bianca Muhren en bestuurslid Erik Mijnheer. Dirk Hoogland, voormalig voorzitter van de OSBO, wordt de nieuwe voorzitter van de KNSB. Er zijn nog twee plaatsen in het bestuur vacant.

Binnen de OSBO komt in het najaar de bestuursfunctie secretaris vrij. Voor Miklós Hoffer zitten de drie termijnen van drie jaar er dan op. Dus de OSBO zoekt:
1. Een secretaris vanaf oktober 2024 en
2. Een lid voor de Ledenraad vanaf eind 2024.
Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur van de OSBO melden.

Huub Blom en Miklós Hoffer