Aanmelden

Nieuws

 

Algemene Vergadering OSBO, 30 juni 2021 te Apeldoorn

De Algemene Vergadering van de OSBO zal op 30 juni 2021 in Denksportcentrum Apeldoorn plaatsvinden. De uitnodiging om deze bij te wonen is inmiddels aan de secretariaten van de verenigingen verzonden.

Agenda
1. Opening en mededelingen

2. Notulen AV 2 december 2020

3. Begroting 2021-2022

4. Bestuur
a. vacatures Bestuur, A. van Kuijk kandidaat Wedstrijdzaken
b. WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

5. Wedstrijdzaken
a. SOS Competitie: Opzet en Reglementen 2021-2022
b. Overig

6. OSBO Jubileum

7. KNSB zaken
a. Besluitvorming Bondsraad
b. Ontwikkelingen

8. Rondvraag

9. Sluiting

Laat een bericht achter

U moet ingelogged zijn om een bericht te plaatsen!